Chuyên gia góp ý về thứ tự môn học trong chương trình mới

Đồng thời, theo Khung trình độ quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt, học sinh sẽ được phân luồng từ lớp 9, tức là sau đó các em có thể học tiếp Trung học phổ thông hoặc trung cấp nghề nghiệp, hoặc lao động tự do.

Dự thảo đưa các môn giáo dục an ninh, quốc phòng được đặt lên trước một số môn khác (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Tuy nhiên, đánh giá về bản dự thảo này vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về nội dung giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh và cách phân bổ chương trình.

Mặc dù theo giải thích của Ban soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, hướng nghiệp sẽ được hòa chung vào các môn học khác nhau, nhưng Tiến sĩ Lê Đông Phương – Viện Nghiên cứu giáo dục Việt Nam cho rằng:

Thực tế trên thế giới, việc hướng nghiệp có nhiều giai đoạn, trong đó có 2 giai đoạn trọng yếu, các em phải tự lựa chọn và xây dựng hướng đi cho mình, thì ở Dự thảo chương trình mới chưa thấy rõ.