Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
06/TT-BGDĐT12/04/2019Phòng GD & ĐT Tam NôngQuy định quy tắc ứng xử trong trường mầm non, giáo dục phổ thông Tải về
3798/CT-BGDĐT24/09/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngChỉ thị 3798 của Bộ GDĐT về sử dụng sách giáo khoa. Tải về
1527/BGDĐT-CNTT17/04/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngTriển khai thu thập dữ liệu đội ngũ ngành Giáo dục và Đào tạo Tải về
QĐ 704/BGDĐT07/03/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngThể lệ cuộc thi Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tải về
Phòng GD & ĐT Tam NôngThông tư 03-2018 quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú Đức BVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về