Trường THCS An Hòa – Tiên học lễ Hậu học văn

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THCS AN HÒA

Thông báo danh mục SGK lớp 6, lớp 7 năm học 2022-2023

Công văn số 369 của Phòng GDĐT huyện Tam Nông về việc tổ chức triển khai thực hiện danh mục SGK lớp 6, 7 năm học 2022-2023

Công văn số 598 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức triển khai thực hiện danh mục SGK lớp 6, 7, 10 năm học 2022-2023

Quyết định 454 của UBND tỉnh Đồng Tháp về Phê duyệt danh mục SGK lớp 6, lớp 7 năm học 2022-2023

Cuộc thi “Đấu trường tiếng Anh 2022”

grass 1234
grass copy