Trường THCS An Hòa – Tiên học lễ Hậu học văn

Quyết định số 425/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông kể từ năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025

Quyết định công khai thu, chi tài chính quí I năm 2024

Hình ảnh hoạt động ngoại khóa tiếng anh năm học 2023-2024

Công văn số 1115/PGDĐT-CMNV V/v triển khai danh mục SGK lớp 9 theo CTGDPT 2018 được Bộ GDĐT phê duyệt

Quyết định 4338/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh mục SGK lớp 9 CTGDPT 2018

grass 1234
grass copy